Skip to main content.

orthopedic surgery

Picture of William Heisel

The Consumers Union is making a push for warranties on hip and knee replacements. Is there a reasonable expectation that a certain percentage of any product will fail and do consumers have a right to get a new one as a result?

Picture of William Heisel

Poughkeepsie Journal reporter Sarah Bradshaw has been writing about the malpractice cases of Dr. Spyros Panos with great skill and clarity of mind for three years, and if regulators finally get a handle on what happened here, it will be to her credit.

Picture of Sue Luttner

I am orthopedic history, walking.

Picture of Trangdai Glassey-Tranguyen

TRỌNG TÂM 2012: GIẢI PHẪU CHỈNH HÌNH SAP-VN là một cái tên thân thuộc đối với nhiều tâm hồn dấn thân và những tấm lòng quảng đại tại Quận Cam và Hoa Kỳ. Với logo Thập Tự Xanh, Hội SAP-VN đã thực hiện hàng trăm dự án và nhiều chương trình sinh hoạt khác nhau, xoay quanh mục đích giúp đỡ những mảnh đời cùng khổ ở Việt Nam. Từ năm 1992, Hội đã thực hiện những Chương Trình Y-Nha Miễn Phí Di Động trên toàn Việt Nam, xây dựng các trường Mẫu Giáo và Tiểu Học, lập ra chương trình ẩm thực miễn phí cho trẻ em khuyết tật, cứu trợ nạn nhân thiên tai, giải phẫu sứt môi hay sứt mũi cho trẻ em, giải phẫu mắt cườm cho người già, và rất nhiều những chương trình bất vụ lợi khác. Tuy SAP-VN phục vụ đồng bào nghèo và khuyết tật trong nhiều lãnh vực y tế, nhưng năm nay, Hội chú tâm vào một mục tiêu chính: thực hiện 600 ca chỉnh hình hằng năm. Do đó, đêm dạ tiệc gây quỹ thường niên sẽ chỉ nhằm vào mục tiêu này. Từ năm 1993 đến nay, SAP-VN đã thực hiện tổng cộng 6,870 ca chỉnh hình, đưa ngần ấy trẻ em và gia đình của họ vào một đời sống mới, một cơ hội để cất bước.

Announcements

In this webinar, will look at how the COVID-19 pandemic has ushered in a terrifying new reality for domestic violence victims, how organizations and authorities are trying to innovate in response, and how reporters can cover the story in their community. Sign-up here!

The 2020 National Fellowship is going online!Got a great idea for a reporting project on the impact of COVID-19 on vulnerable families or health disparities?  We'll help fund it, and provide you with five days of virtual training in July, plus six months of mentoring. Click here for more information.

CONNECT WITH THE COMMUNITY

Follow Us

Facebook


Twitter

CHJ Icon
ReportingHealth